Installatiepremie

Wanneer je als dakloze een woning vindt, kan je een installatiepremie aanvragen. Deze premie kan je gebruiken om je nieuwe woning in te richten.

Voorwaarden

 • Je woont in Leuven.
 • Je hebt een van volgende inkomens:
  • Leefloon
  • Vervangingsinkomen van de sociale zekerheid
  • Loon dat maximaal 10% boven het leefloon ligt
 • Je bent niet meer dakloos en kan een geldig huurcontract voorleggen.
 • Je hebt een woonst gevonden die je zal gebruiken als hoofdverblijfplaats.
 • Je hebt nog nooit een installatiepremie ontvangen.

Bedrag

De installatiepremie komt overeen met 1/12 van het jaarbedrag van de leeflooncategorie 3 ‘personen met gezinslast’.

Interesse?

Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.