Leuvense huurpremie

Sta je al lang op de wachtlijst voor een sociale woning? Dan kan je een huurpremie aanvragen. Als je in aanmerking komt krijg je een brief van je sociale huisvestingsmaatschappij.

Voorwaarden

 • Je staat minstens 1 jaar op de wachtlijst voor een sociale huurwoning bij SWaL, Dijledal of Volkswoningbouw en hebt een brief ontvangen dat je een Leuvense huurpremie kan aanvragen.
 • Je betaalt huur voor een woning op de privémarkt in Leuven.
 • Je woont in Leuven.
 • Je bent alleenstaand of je hebt minstens 1 kind ten laste.
 • De huurprijs is nog minstens € 250 nadat je het bedrag van de Leuvense huurpremie ervan aftrekt.
 • Je hebt geen recht op de Vlaamse huurpremie of Vlaamse huursubsidie.

Bedrag

Basisbedrag

 • Alleenstaande met kind: € 40 per maand
 • Koppel met kind: € 20 per maand
 • Alleenstaande zonder kind: € 20 per maand

Verhoging per kind

Per kind: + € 15 per maand

Verhoging na 4 jaar wachtlijst

 • Alleenstaande met kind: + € 10 per maand
 • Koppel met kind: + € 10 per maand
 • Alleenstaande zonder kind: + € 10 per maand

Bijvoorbeeld

 • Een alleenstaande met 1 kind die 2 jaar op de wachtlijst staat:
  • Basisbedrag huurpremie: € 55 per maand (€ 40 + € 15).
  • Na 4 jaar wachtlijst: € 65 per maand (€ 55 + € 10).
 • Een koppel met twee kinderen dat 3 jaar op de wachtlijst staat:
  • € 50 per maand (20 € + € 15 + € 15).
  • Na 4 jaar wachtlijst: € 60 per maand (€ 50 + € 10).
 • Een alleenstaande zonder kinderen die 1 jaar op de wachtlijst staat:
  • Basisbedrag huurpremie: € 20 per maand
  • Na 4 jaar wachtlijst: € 30 per maand (€ 20 + €10).

Hoe aanvragen?

 1. Verzamel de documenten

  • Kopie van je identiteitskaart (voor- en achterkant)
  • Kopie van je bankkaart
  • Bedrag en bewijs van betaling van de huur de laatste 3 maanden
  • Kopie van de brief van de huisvestingsmaatschappij over de huurpremie (met vermelding inschrijvingsnummer)
 2. Vraag premie online aan

  Vraag huurpremie aan

  Liever niet online?

  Ben je al cliënt bij OCMW Leuven? Contacteer dan je maatschappelijk werker.
  Nog geen cliënt? Maak een afspraak bij Team Huurpremie:

  Team Huurpremie
  Tel. 016 27 43 30
  hp@ocmw-leuven.be

Wat gebeurt er na je aanvraag?

 1. Wij behandelen je aanvraag binnen de 30 dagen als je alle documenten hebt bezorgd.
 2. Je krijgt een brief met de beslissing thuis in je brievenbus.
 3. Je krijgt maandelijks de premie.
Voldoe je niet meer aan de voorwaarden?
Breng ons op de hoogte zodat we de premie kunnen stopzetten (bv. niet meer op de wachtlijst sociale huisvesting, verhuis naar andere gemeente, toekenning van de Vlaamse huurpremie of huursubsidie…).

Als je de premie ten onrechte hebt ontvangen, moet je het bedrag terugbetalen.

Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.