OCMW-raad

De OCMW-raad is het hoogste bestuursorgaan van OCMW Leuven. 

Wie zit er in de OCMW-raad?

De OCMW-raadsleden zijn verkozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018. Ze besturen sinds 1 januari 2019, 6 jaar lang. 

Bekijk de samenstelling

Wat doet de OCMW-raad?

 • De raad beslist onder meer over de richting die OCMW Leuven wil uitgaan.
 • De raad legt steunnormen vast en beslist over het beheer van goederen en het patrimonium.
 • De raad keurt jaarlijks het budget en de jaarrekening goed.

Vergaderingen

Waar

Uit voorzorg voor het coronavirus komen de raadsleden niet meer samen in het stadhuis. De raad verloopt digitaal: de leden debatteren en stemmen met een digitaal platform.

Wanneer

De OCMW-Raad vergadert maandelijks, vlak na de gemeenteraad. 

 • 31 mei 2021
 • 28 juni 2021
 • 30 augustus 2021
 • 27 september 2021
 • 25 oktober 2021
 • 29 november 2021
 • 20 december 2021

Vergadering volgen

De vergaderingen van de OCMW-raad zijn openbaar, tenzij:

 • Het dossier de persoonlijke levenssfeer raakt
 • 2/3 van de aanwezige raadsleden dat beslist

Je mag de vergaderingen dus volgen, maar niet tussenkomen.

Uit voorzorg voor het coronavirus verloopt de OCMW-raad voorlopig digitaal. Je kan de vergaderingen van de OCMW-raad live volgen.

Agenda, beslissingen en verslagen

Je kan de agenda en de beslissingen van de vergaderingen online bekijken. Je kan ook een tekst-, audio- of videoverslag raadplegen van elke vergadering.

 1. Surf naar de kalender met de vergaderingen. 
 2. Ga naar de datum van de vergadering. 
 3. Klik op grijze balkje ('OCMW-raad') om de documenten van de vergadering te bekijken. 

Bekijk agenda, beslissingen en verslagen

Tekst- en audioverslagen van vergaderingen voor 25 september 2020
Bekijk oudere verslagen

Ben je het niet eens met een beslissing?

Dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Initiatiefrecht

Elke burger kan zich met een verzoekschrift richten tot de OCMW-raad.

Regels en afspraken

Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.