Privacyverklaring OCMW Leuven

OCMW Leuven respecteert jouw privacy. Daarom behandelen we persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk en volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG' of ‘GDPR’).

Welke persoonsgegevens verzamelt OCMW Leuven?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee je iemand kan identificeren.
Er zijn 2 soorten:

 • Algemene gegevens
  Naam, adres, geboortedatum, identificatienummer sociale zekerheid, gezinssamenstelling, bankrekeningnummer, IP-adres, vrijetijdsactiviteiten ...
 • Gevoelige gegevens
  Medische of psychologische gegevens, gerechtelijke gegevens, afbeeldingen, inkomsten en uitgaven, seksuele geaardheid, etnische herkomst, religie, politieke overtuiging ... Deze gegevens vragen extra beveiliging.

Hoe komen mijn persoonsgegevens bij OCMW Leuven terecht?

Als je gebruikmaakt van diensten of producten van het OCMW, hebben we vaak persoonsgegevens van jou, je gezin of andere betrokkenen nodig. Die krijgen we via:

 • Jou of je ouders (als je minderjarig bent), bv. via een formulier op onze website of tijdens een (telefonisch) gesprek.
 • Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ), het rijkregister of andere databanken voor sociale zekerheid.
 • Welzijnspartners of partnerorganisaties (bv. stad Leuven, Zorg Leuven ...).

Waarvoor worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor onze wettelijke opdracht:

 • Identificeren en contacteren van betrokkenen voor een bevoegdheidsonderzoek
 • Aangepaste hulpverlening geven of stopzetten
 • Subsidies verantwoorden
 • Hulpverlening terugvorderen
 • Onderzoek van rechten binnen de Belgische en buitenlandse sociale zekerheid

Willen we jouw gegevens ook voor iets anders gebruiken, dan vragen we eerst jouw toestemming. Je kan die toestemming op elk moment intrekken.

Ik wil mijn toestemming intrekken

Worden mijn gegevens doorgegeven aan anderen?

We geven je gegevens niet door aan anderen, tenzij dat nodig is voor de dienstverlening, dat wettelijk verplicht is (bv. aan POD Maatschappelijke Integratie) of voor de toekenning van rechten en voordelen aan andere sociale zekerheidsinstellingen, overheidsdiensten en andere organisaties (bv. aan POD Maatschappelijke Integratie, VZW Huis van het Kind,..). Als dat nodig is, moet je daarvoor extra toestemming geven.

We sluiten een overeenkomst met organisaties die in opdracht van het OCMW jouw gegevens verwerken, bv. met het bedrijf dat onze website maakt. Zo zorgen we dat ook zij veilig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan. OCMW Leuven blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bijgehouden?

We bewaren jouw gegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen voorschrijven. Als er geen voorgeschreven bewaartermijn is, bewaren we de gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze kregen. Daarna worden persoonsgegevens vernietigd.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

We behandelen jouw persoonsgegevens altijd discreet en veilig.

 • Alle medewerkers en het bestuur van OCMW Leuven hebben beroepsgeheim.
 • Een Data Protection Officer (DPO) controleert of OCMW Leuven persoonsgegevens verwerkt volgens de wet.
 • We nemen veiligheidsmaatregelen om jouw gegevens te beschermen, zoals antivirussoftware, beveiliging in onze gebouwen, regelmatig onze paswoorden aanpassen ...

Wat zijn mijn rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijken, aan te passen of onder bepaalde voorwaarden te verwijderen. Je kan ook een kopie aanvragen, de verwerking van je gegevens beperken en je gegevens laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 • Zijn je persoonsgegevens niet juist of mogen we ze niet gebruiken? Dan controleren we dat. Tijdens de controle beperken we de verwerking van jouw gegevens.
 • Persoonsgegevens doorsturen naar anderen doen we alleen als dat technisch kan.

Doe je aanvraag online. Je krijgt een antwoord ten laatste 30 dagen nadat we je aanvraag en identiteitsbewijs gekregen hebben. 

Mijn persoonsgegevens inkijken, aanpassen, verwijderen, beperken of laten overdragen

Welke cookies gebruikt het OCMW?

OCMW Leuven gebruikt cookies om haar website te analyseren en verbeteren. Op de website zelf vind je meer info over de cookies die we plaatsen.

Lees meer over de cookies op ocmw-leuven.be

Mag het OCMW mijn foto gebruiken?

 • Namen we een portretfoto van jou? Dan vragen we eerst toestemming om die te gebruiken. Je kan op elk moment die toestemming intrekken.
 • Foto's van publieke personen (bv. politici), een mensenmassa of op publieke plaatsen mogen we zonder toestemming gebruiken voor neutrale boodschappen.

Waarvoor worden camerabeelden gebruikt?

Om de veiligheid te verhogen, hangen op sommige plaatsen camera's. Daarvan deden we de aangifte bij de privacycommissie. We bekijken opnames alleen na een incident en houden ze niet langer dan 1 week bij, tenzij de politie vraagt om ze langer te bewaren. 

Wat met wijzigingen in ons privacybeleid?

We toetsen ons beleid over persoonsgegevens regelmatig aan de wetgeving. Daarom is het mogelijk dat we onze privacyverklaring in de toekomst aanpassen. De wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Hoe kan ik een datalek melden?

Er is een datalek als persoonsgegevens:

 • Gestolen of kwijtgeraakt zijn (bv. USB-stick in de trein verloren).
 • Niet correct verwerkt zijn (bv. bewaard zonder medeweten of toestemming van de betrokkene).
 • Ingekeken of bewerkt worden door mensen die dat niet mogen.
 • Langer bewaard worden dan nodig of afgesproken, zonder toestemming van de betrokkene

Denk je dat er bij het OCMW een datalek is? Meld het ons.

Hoe kan ik klacht indienen?

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Meld het ons.
Je kan ook klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Vragen?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door:
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven

Heb je vragen over de bescherming van je persoonlijke gegevens? Contacteer ons

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.