Sociale maximumprijs voor gas en elektriciteit (sociaal tarief)

Sommige personen en gezinnen hebben recht op het laagste tarief in België voor elektriciteit en aardgas. Wie recht heeft op sociale maximumprijs, is een beschermde afnemer.

Voor wie?

Een van deze situaties is van toepassing voor jezelf of een persoon die onder hetzelfde dak woont:

  • Verhoogde tegemoetkoming, tijdelijk van 1 februari 2021 tot en met 30 juni 2023.
  • Leefloon
  • Financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon
  • Een inkomensvervangende- of, integratietegemoetkoming- of tegemoetkoming bij handicap (min. 65%) ontvangen
  • Tegemoetkoming hulp van derden ontvangen
  • Kinderbijslag voor kinderen met handicap min. 66% ontvangen
  • Inkomstengarantie ouderen (of IGO) ontvangen

Op de website van de FOD Economie kan je nagaan of je recht hebt op de sociale maximumprijs.

Hoe werkt het?

  • De sociale maximumprijs wordt meestal automatisch toegekend.
Kijk je eerste energiefactuur goed na.
Heb je recht op de sociale maximumprijs maar betaal je meer? Vraag dan een attest bij de instelling die je het recht toekent en stuur het op naar je energieleverancier.

Andere voordelen

Iedereen die recht heeft op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas is een beschermde afnemer. Dat heeft de volgende voordelen:

Hulp nodig?

Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.