Tekst video: Collectieve schuldenregeling: wat is het en hoe gaat het in zijn werk?

Een collectieve schuldenregeling is een regeling via de rechtbank om een oplossing te vinden voor al je schulden.

Als het niet lukt om je schulden af te betalen en voldoende budget over te houden om van te leven en als budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling geen oplossing bieden, dan kan je een collectieve schuldenregeling aanvragen. Maar wat is dat nu precies? Een collectieve schuldenregeling is een regeling via de rechtbank om een oplossing te vinden voor al je schulden. Je moet in die periode strikt alle afspraken nakomen en het is niet gratis, maar na enkele jaren start je wel met een schone lei.

Een collectieve schuldenregeling verloopt in verschillende stappen.

Eerst moet je een schriftelijke aanvraag indienen bij de rechtbank. Dat heet een verzoekschrift. Hierin staat alle informatie over je gezinssituatie, je inkomsten,je uitgaven en je schulden. Het OCMW, CAW of een advocaat kunnen je helpen om dit verzoekschrift op te stellen. De rechter beslist of je wordt toegelaten tot de collectieve schuldenregeling.

Krijg je goedkeuring, dan ben je beschermd tegen schuldeisers en gerechtsdeurwaarders. Zij kunnen geen beslag meer leggen op je inkomen en je spullen. Ze mogen ook geen extra kosten meer aanrekenen. In ruil hiervoor moet je je strikt aan alle afspraken houden.

Daarna krijg je van de rechtbank een aangetekende brief met de naam van de schuldbemiddelaar die ze voor jou hebben gekozen.

Op de eerste afspraak breng je alle documenten mee die te maken hebben met je financiële situatie: je loonbrieven, je bankgegevens, je huurcontract en zo meer. Samen met je schuldbemiddelaar maak je alle nodige afspraken voor een vlot verloop van de collectieve schuldenregeling. Je spreekt ook goed af hoe jullie verder contact houden. Je zal de schuldbemiddelaar niet zo vaak zien, dus goede communicatie is belangrijk. Al je inkomsten worden vanaf nu gestort op een rekening die de schuldbemiddelaar beheert, waarmee hij onder andere jouw schulden afbetaald. Je kan zelf niet aan het geld op die rekening. Op je eigen rekening krijg je leefgeld. Dat is een afgesproken bedrag voor je vaste uitgaven zoals elektriciteit, eten en kledij.

Binnen het jaar stelt je schuldbemiddelaar een haalbaar plan op om je schulden af te betalen. In dat afbetalingsplan staat ook hoe lang de collectieve schuldenregeling zal duren. Het plan moet worden goedgekeurd door jou, door je schuldeisers en door de rechter. Als jullie het niet eens worden binnen het jaar, dan hakt de rechter de knoop door. Eens het plan goedgekeurd is, start je schuldbemiddelaar met het afbetalen van je schulden.

De komende jaren moet je alles wat met geld te maken heeft, bespreken met je schuldbemiddelaar. Als er iets aan je financiële situatie verandert, dat moet je dat melden. Je schuldbemiddelaar heeft de eindbeslissing over jouw financiën. Een keer per jaar krijg je een jaarverslag. Zo weet je hoe ver je staat.

Als alles goed gaat, dan eindigt de collectieve schuldenregeling na de tijd die is afgesproken in het afbetalingsplan. De schulden die dan nog niet afbetaald zijn, worden kwijtgescholden.
Let op! Sommige schulden zoals boetes, allimentatie of schulden na een faillissement worden nooit kwijtgescholden.

Als je je schulden vroeger dan verwacht kan afbetalen, eindigt de regeling eerder. Je kan ook zelf beslissen om de regeling stop te zetten, maar dat is geen goed idee want daarmee zijn je problemen nog niet opgelost.

Als je je niet aan de afspraken houdt en bijvoorbeeld nieuwe schulden maakt, dan kan je schuldbemiddelaar de regeling stopzetten. Dat is een herroeping. Dat wil je niet, want alle schuldeisers komen dan weer rechtstreeks bij jou terecht en je kan de komende 5 jaar geen nieuwe collectieve schuldenregeling aanvragen.

Kortom, als je diep in de schulden zit, is een collectieve schuldenregeling een goede oplossing. Maar je moet wel alle afspraken strikt nakomen.

Geraak je er niet meer alleen uit, heb je vragen of wil je hulp, surf dan naar www.eerstehulpbijschulden.be of ga langs bij het OCMW of CAW in de buurt

Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.