Toelage voor schoolkosten

Heb je moeite om de schoolfactuur te betalen? Of lopen de kosten voor schoolmateriaal hoog op? Je kan een toelage krijgen van het OCMW.

Voor wie?

 • Je hebt zelf niet genoeg geld om de schoolkosten van je kind te betalen. Jij of je kind hoeven nog geen cliënt te zijn bij het OCMW.
 • Het kind waarvoor je de kosten moet maken:
  • Is jonger dan 18 jaar.
  • Is legaal in België.
  • Gaat naar school in België.

Welke kosten?

 • Factuur van school, zoals maaltijden, opvang, uitstappen ...
 • Materiaal voor school, zoals turnkledij, boekentas, brooddoos, schoolboeken ...
Schoolfacturen voor waarborg komen niet aanmerking.

Voorwaarden

 • Je maakte de kosten in 2020.
 • Je kan voor deze schoolkosten geen andere premie aanvragen.
 • Je kan de aankoop bewijzen met:
  • Factuur van de school of aankoopbewijs van het materiaal (factuur of kassaticket)
  • Bewijs dat je de factuur betaald hebt (bv. bankuittreksel)

Bedrag

 • Kleuteronderwijs: max. € 130 per kind per jaar
 • Lager onderwijs: max. € 180 per kind per jaar
 • Secundair onderwijs: max. € 490 per kind per jaar

Wanneer aanvragen?

Voor 31 december 2020.

Hoe aanvragen?

Reglement

Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.