Toelage voor schoolkosten

Heb je moeite om de schoolfactuur te betalen? Of lopen de kosten voor schoolmateriaal hoog op? Je kan een toelage krijgen van het OCMW.

Voor wie?

 • Je hebt zelf niet genoeg geld om de schoolkosten van je kind te betalen. Jij of je kind hoeven nog geen cliënt te zijn bij het OCMW.
 • Het kind waarvoor je de kosten moet maken:
  • Is jonger dan 18 jaar.
  • Is legaal in België.
  • Gaat naar school in België.

Welke kosten?

 • Factuur van school, zoals maaltijden, opvang, uitstappen ...
 • Materiaal voor school, zoals turnkledij, boekentas, brooddoos, schoolboeken ...
Schoolfacturen voor waarborg komen niet aanmerking.

Voorwaarden

 • Je maakte de kosten in 2020.
 • Je kan voor deze schoolkosten geen andere premie aanvragen.
 • Je kan de aankoop bewijzen met:
  • Factuur van de school of aankoopbewijs van het materiaal (factuur of kassaticket)
  • Bewijs dat je de factuur betaald hebt (bv. bankuittreksel)

Bedrag

 • Kleuteronderwijs: max. € 130 per kind per jaar
 • Lager onderwijs: max. € 180 per kind per jaar
 • Secundair onderwijs: max. € 490 per kind per jaar

Wanneer aanvragen?

Voor 31 december 2020.

Hoe aanvragen?

Bezorg ons het aanvraagformulier met de bewijsstukken:

Wat gebeurt er na je aanvraag?

 1. We onderzoeken je aanvraag.
  Ben je nog geen cliënt bij het OCMW? Dan onderzoeken we je sociale en financiële situatie eerst en beslist het Subcomité van de sociale dienst.
 2. Als je aanvraag is goedgekeurd, krijg je het geld op je rekening.
Neem je deel aan het project 'Opstap'? Dan betalen we de schoolfacturen rechtstreeks aan de school. Bezorg je schoolfacturen wel aan je maatschappelijk werker.

Reglement

Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.