Vast bureau

Het vast bureau is bevoegd voor het dagelijks bestuur van het OCMW. Het bepaalt het beleid over interne activiteiten. Het vast bureau komt wekelijks samen. 

Wie zit er in het vast bureau?

Sinds 1 januari 2019 is de samenstelling van het vast bureau hetzelfde als die van het college van burgemeester en schepenen.

Bekijk de samenstelling

Wat doet het vast bureau?

Het vast bureau is bevoegd voor het dagelijks bestuur van het OCMW. Het bepaalt het beleid over interne activiteiten.

Vergaderingen

  • Het vast bureau komt wekelijks samen op vrijdagvoormiddag in het stadskantoor. De vergaderingen zijn niet openbaar.
  • Om geldig te vergaderen, moet meer dan de helft van de leden aanwezig zijn.

Stel een vraag

De leden van het vast bureau hebben geen vast spreekuur.

Heb je een vraag of opmerking voor een van hen? Bel of mail dan naar hun kabinet.

Bekijk contactgegevens

Beslissingen

Hoe neemt het vast bureau beslissingen?

  • Het vast bureau kan alleen samen beslissen, leden van het vast bureau hebben geen afzonderlijke beslissingsbevoegdheid.
  • Er is een meerderheid nodig om beslissingen te nemen. De algemeen directeur en adjunct-algemeendirecteur geven advies, maar stemmen zelf niet.
  • Nadat het vast bureau een voorstel goedkeurt, voeren de OCMW-diensten het uit.

Beslissingen raadplegen

Goedgekeurde beslissingen bekijken

De titels van de goedgekeurde beslissingen van het vast bureau kan je online raadplegen.

  1. Surf naar de kalender met de vergaderingen.
  2. Ga naar de datum van de vergadering.
  3. Klik op grijze balkje van de vergadering ('VB') om de titels van de beslissingen te bekijken.

Bekijk beslissingen

Beslissing vast bureau opvragen

Volg de procedure openbaarheid van bestuur.

Ben je het niet eens met een beslissing?

Dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Regels en afspraken

Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.