Verwarmingstoelage

Je kan een toelage aanvragen voor de kosten voor het verwarmen van je huis.

Voorwaarden

 • Je verwarmt je huis met een mazout (huisbrandolie), verwarmingspetroleum type C aan de pomp of bulkpropaangas (in flessen).
 • Je behoort tot een van de onderstaande groepen:
  • Je hebt een laag inkomen: het bruto gezinsinkomen is maximaal € 22.034,79 per jaar, verhoogd met € 4.079,35 per persoon ten laste.
  • Je hebt schulden en zit in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling en je kan de verwarmingsfactuur niet betalen.
  • Je hebt recht op verhoogde tegemoetkoming en het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van je gezin is lager of gelijk aan € 22.034,79 ( verhoogd met € 4.079,35 per persoon ten laste).

Wanneer aanvragen?

Binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof.

Bedrag

Afhankelijk van jouw situatie. Bekijk de bedragen op de website van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Hoe aanvragen?

1. Verzamel documenten

 • Identiteitskaart of andere identiteitsdocumenten van alle gezinsleden
 • Rekeningnummer
 • Leveringsfactuur
 • Betaalbewijs
 • Als je in een appartement woont, breng je een bewijs van het aantal wooneenheden mee.

2. Maak een afspraak

Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.